You are here

Ćirilički internet domeni

Šta je .СРБ domen?

Ćirilički internet domen .СРБ je drugi nacionalni domen Republike Srbije. Deo je porodice domena sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name - IDN), odnosno domena čiji nazivi nisu napisani engleskim alfabetom. Posle ruskog .РФ to je drugi internet domen na svetu koji je moguće registrovati na ćiriličkom pismu, a njegova registracija je počela  27. januara 2012. Od 5. marta 2019. u okviru .СРБ domena je omogućena i registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i crnogorskog jezika.

Zašto .СРБ?

.СРБ geografski određuje Srbiju kao teritoriju za koju je prevashodno namenjen sadržaj veb sajta koji je na njemu. Internet pretrage su dobrim delom zasnovane na geolociranju, tako da Gugl daje prednost upravo sajtovima na .СРБ (i .RS) domenu i srpskom jeziku kada neko traži informacije iz Srbije. To znači da takav sadržaj lakše dolazi do internet korisnika u Srbiji ali i do korisnika koji žive u inostranstvu, ali su zainteresovani za neki proizvod ili uslugu iz Srbije. Pritom, za Gugl je ćirilica jedino zvanično pismo srpskog jezika pa vrlo efikasno pretražuje pojmove na srpskom jeziku, na ćirilici.

Nacionalni internet domeni pružaju veći stepen pouzdanosti i bezbednosti što umnogome otežava njihovu zloupotrebu. Za razliku od .COM i mnogih drugih generičkih domena, nazive nacionalnih internet domena ne mogu da registruju neidentifikovane firme ili pojedinci, što ih čini pouzdanijim i bezbednijim, a posetioci sajtova lako mogu da provere  ko stoji iza naziva domena na kome je sajt. Osim toga, registranti .RS i .СРБ domena mogu nazive svojih domena da zaštite na čak tri različita načina, što sajber kriminalce sprečava da preuzmu kontrolu nad njima.

.СРБ domen je odrednica prisustva neke kompanije na srpskom tržištu. Odabir nacionalnog internet domena utiče na percepciju posetilaca sajta, jer im govori da je kompanija onlajn prisutna na srpskom jeziku i pismu, sa cenama izraženim u lokalnoj valuti i ponudom proizvoda ili usluga baš za Srbiju – da je formirala lokalnu ponudu shodno lokalnim običajima i lokalnoj kupovnoj moći, da nudi popuste i promocije u skladu sa lokalnim praznicima...

.СРБ je jedini internet domen na svetu koji omogućava da se adrese sajtova pišu onako kako se i izgovaraju. Srpska ćirilica je jedno od fonetski najsavršenijih pisama na svetu i u njoj ne postoje, kao u latinici, digrafi (lj, nj, dž) kao ni slova sa dijakritičkim znacima (č, ć, š, ž). Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese sa .СРБ domenom se nedvosmisleno izgovaraju upravo onako kako su i napisane, što je od velikog značaja i za pretrage na internetu koje se sve češće obavljaju glasom.

.СРБ je „prirodno internet stanište“ za sadržaje na srpskom jeziku i ćirilici, a upotreba ćirilice na internetu (i u svakodnevnom životu) je veoma važna zarad očuvanja nacionalnog identiteta i etničkih obeležja Srbije. Ćirilica je deset vekova staro pismo na kome je napisano mnogo toga vrednog iz srpske književnosti i istorije i vrlo je bitna za očuvanje srpske duhovne i kulturne baštine. Globalizacija, koja u ljudima budi verovanje da imaju veće šanse za uspeh u životu ako govore široko rasprostranjene jezike, dovodi do izumiranja pojedinih manjih jezika. Prema podacima UNESCO-a, od 1950. godine je već izumrlo više od 200 jezika, a procenjuje se da je od oko 6.000 jezika, koliko se sada govori u svetu, oko 2.500 jezika ugroženo. Korišćenje maternjeg jezika i pisma na internetu je način da mnogi jezici „prežive“ globalizaciju.

Koje zemlje imaju svoj domen na nacionalnom pismu?

Prvi domeni najvišeg nivoa sa internacionalizovanim nazivima (IDN ccTLD) aktivirani su 5. maja 2010. za tri domena koja koriste arapsko pismo, a predstavljaju Egipat, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Rusija je 12. maja 2010. postala prva država koja je registrovala domen i na ćirilici, sa oznakom .РФ. Srbija je druga zemlja koja je 5. februara 2011. dobila svoj ćirilički domen .СРБ. Potom je Ukrajini dodeljen domen .УКР, Kazahstanu domen .ҚAZ, a Mongolija je dobila .МОН. Početkom 2014. godine je Makedonija dobila svoj ćirilički domen .МКД, krajem iste godine Belorusija je dobila .BEL, dok je Bugarska svoj .БГ dobila početkom 2016. U međuvremenu je i domen Evropske unije dobio svoju ćiriličku varijantu .EЮ, a interesantno je da su pre njega i stari generički domeni .ORG i .COM dobili svoje ćiriličke varijante, .ОРГ i .KOM. Osim navedenih nacionalnih internet domena na ćiriličkom pismu, 17 nacionalnih domena je na arapskom pismu, 13 na indijskim pismima, 8 na kineskim pismima i po jedan na grčkom, jermenskom, gruzijskom i korejskom pismu.