You are here

Radne grupe i komisije

Konferencija suosnivača i Upravni odbor RNIDS-a mogu, prema potrebama, da obrazuju radna tela (radne grupe i komisije). Mogućnost formiranja radnh grupa i komisija je utvrđena Statutom RNIDS-a.

Članovi radnih grupa i komisija podnose izveštaj o svom radu organu koji ih je izabrao. Za članove se bira, zavisno od vrste i obima posla za koji se radno telo formira, različit broj članova, ali ne manje od tri.

Članovi radnih tela svojim znanjem i iskustvom pokrivaju potrebne stručne oblasti i mogu da budu iz redova Konferencije suosnivača, Upravnog odbora i Kancelarije RNIDS-a, kao i stručna lica izvan RNIDS-a, iz lokalne internet zajednice.

PREUZMITE:

Pravilnik za formiranje i rad radnih grupa