You are here

Pokretači RNIDS-a

Na Pokretačkoj skupštini održanoj 8. jula 2006. godine, osnivanje RNIDS-a su pokrenule sledeće 34 firme i organizacije:

 • "I Net" a.d. (Beograd)
 • "PCS" SezamPro d.o.o. (Beograd)
 • "YUBC System" a.d. (Beograd)
 • Centar za razvoj Interneta (Beograd)
 • "Informatika" a.d. (Beograd)
 • Elektrotehnički fakultet u Beogradu (Beograd)
 • "Silver" d.o.o. (Čačak)
 • "Telnet" d.o.o. (Čačak)
 • "Drenik" d.o.o. (Beograd)
 • "Delta M" d.o.o. (Beograd)
 • "StanCo" d.o.o. (Petrovac)
 • "BizNet" agencija (Beograd)
 • Republički zavod za informatiku i Internet (Beograd)
 • "Telefonija" a.d. (Beograd)
 • "EUnet" d.o.o. (Beograd)
 • "MFC - Mikrokomerc" d.o.o. (Beograd)
 • "Finar" d.o.o. (Beograd)
 • "Sinfonika" d.o.o. (Beograd)
 • "Neobee.net" d.o.o. (Novi Sad)
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (Beograd)
 • Društvo za telekomunikacije - DT (Beograd)
 • "Wikimedia Srbije" (Beograd)
 • "Žene na delu" (Beograd)
 • Univerzitet u Beogradu (Beograd)
 • "Esteh" d.o.o. (Beograd)
 • "Index" d.o.o. (Beograd) *
 • "Agrostemin" d.o.o. (Beograd)
 • "SBB" d.o.o. (Beograd)
 • "Beocity" d.o.o. (Beograd)
 • Društvo za informatiku Srbije (Beograd)
 • Beogradska otvorena škola (Beograd)
 • "Loopia" d.o.o. (Niš)
 • JP PTT saobraćaja "Srbija" (Beograd)
 • "AgitPROP" (Beograd) *

* "AgitPROP" iz Beograda i "Index" d.o.o. iz Beograda su bili povezana pravna lica i imali istog ovlašćenog predstavnika, pa je saglasno Pravilima RNIDS-a, ovlašćeni predstavnik ovih firmi imao pravo da učestvuje u donošenju odluka Skupštine samo jednim glasom.