You are here

Ćirilica na Internetu

U Srbiji se često gubi iz vida da tema ćirilice u digitalnim tehnologijama nije samo naš domaći problem, već i problem mnogih drugih naroda koji imaju ćirilicu kao nacionalno pismo, a sličan problem imaju i narodi i zemlje sa ostalim pismima koja nisu engleski alfabet.

Međutim, u Srbiji postoji i niz specifičnih problema, kao nasleđe prošlosti: kodni rasporedi, fontovi, transkripcija engleskih reči na srpski... Mnogi od ovih problema mogli su ranije da budu prevaziđeni, da je država pokazala više interesovanja za problem nacionalnog pisma. Najočigledniji problem sa računarskom upotrebom ćirilice u Srbiji je nepostojanje ćiriličkih računarskih tastatura na tržištu.

Ćirilički internet domeni

ICANN je novembra 2009. započeo ubrzani proces uspostavljanja internacionalizovanih domena najvišeg nivoa (IDN ccTLD) . Rusija je 12. maja 2010. postala prva država na svetu koja je registrovala domen i na ćirilici, sa oznakom .РФ. Srbija je druga zemlja koja je 3. maja 2011. dobila svoj ćirilički domen .СРБ. Potom je Ukrajini dodeljen domen .УКР, posle nje je Kazahstan dobio .КАЗ, a Mongolija .МОН. I Makedonija je 2014. dobila svoj ćirilički domen .МКД, a Bugarskoj je odobren .БГ.

Svi nacionalni ćirilički internet domeni deo su porodice domena sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN), odnosno domena čiji nazivi nisu napisani engleskim alfabetom. Prvi IDN ccTLD aktivirani su 5. maja 2010. za tri domena koja koriste arapsko pismo, a predstavljaju Egipat, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Nacionalni domeni na kineskom pismu, u nekoliko varijanti, aktivirani su 25. juna 2010. U međuvremenu su za veći broj arapskih i dalekoistočnih zemalja odobreni nazivi domena na nacionalnom pismu ili su ti procesi u toku.

Postoje i ćirilički gTLD domeni, kao što su .SAЙT i .ONLAЙN, namenjeni ruskom, bugarskom i srodnim tržištima, jer se sajtovi na ćiriličkim domenima lakše pronalaze pri Gugl lokalnim pretraživanjima iz zemalja sa ćiriličkim pismima. U istu grupu domena spadaju i domeni .РУС, .ДЕТИ, .ОРГ, .МОСКВА i drugi.

Trenutno je najveći problem .СРБ domena, kao i ostalih IDN domena u svetu, tehnička nemogućnost da se i sa leve strane znaka „@“ u adresi e-pošte nađu slova koja ne pripadaju engleskom alfabetu. Problem je rešiv lokalno, ali se čeka implementacija globalnog rešenje za sva svetska pisma u najvažnije sisteme za pisanje i razmenu elektronske pošte.

KORISNE ADRESE: