You are here

Dokumenti KS

Poslednjih 10 dokumenata Konferencije suosnivača

Svi ostali dokumenti se mogu naći i pretražiti u Registru dokumenata

19. 05. 2018.
|
Konferencija suosnivača
|
Poslovnik
|
Prethodne verzije:
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 23. 05. 2015. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 31. 05. 2014. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 22. 12. 2012. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 24. 12. 2011. | Nevažeći
Poslovnik o radu Skupštine | 29. 05. 2010. | Nevažeći
16. 12. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Statut
|
Prethodne verzije:
Statut Fondacije RNIDS | 20. 05. 2017. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 19. 09. 2015. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 13. 12. 2014. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 31. 05. 2014. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 21. 12. 2013. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 22. 12. 2012. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 26. 05. 2012. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 28. 05. 2011. | Nevažeći
Pravila Fonda RNIDS-a | 18. 12. 2010. | Nevažeći
Pravila Fonda RNIDS | 07. 12. 2008. | Nevažeći
16. 12. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Opšti uslovi
|