You are here

Dokumenti KS

Poslednjih 10 dokumenata Konferencije suosnivača

Svi ostali dokumenti se mogu naći i pretražiti u Registru dokumenata

09. 02. 2019.
|
Konferencija suosnivača
|
Odluka
|
15. 12. 2018.
|
Konferencija suosnivača
|
Poslovnik
|
Prethodne verzije:
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 19. 05. 2018. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 23. 05. 2015. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 31. 05. 2014. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 22. 12. 2012. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 24. 12. 2011. | Nevažeći
Poslovnik o radu Skupštine | 29. 05. 2010. | Nevažeći