You are here

Dokumenti KS

Poslednjih 10 dokumenata Konferencije suosnivača

Svi ostali dokumenti se mogu naći i pretražiti u Registru dokumenata

20. 05. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Zapisnik
|
20. 05. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Statut
|
Prethodne verzije:
Statut Fondacije RNIDS | 19. 09. 2015. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 13. 12. 2014. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 31. 05. 2014. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 21. 12. 2013. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 22. 12. 2012. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 26. 05. 2012. | Nevažeći
Statut Fondacije RNIDS | 28. 05. 2011. | Nevažeći
Pravila Fonda RNIDS-a | 18. 12. 2010. | Nevažeći
Pravila Fonda RNIDS | 07. 12. 2008. | Nevažeći
20. 05. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Odluka
|
20. 05. 2017.
|
Konferencija suosnivača
|
Odluka
|
17. 12. 2016.
|
Konferencija suosnivača
|
Pravilnik
|
17. 12. 2016.
|
Konferencija suosnivača
|
Odluka
|
13. 09. 2016.
|
Konferencija suosnivača
|
Odluka
|