You are here

Misija i vizija

Misiju i viziju RNIDS-a je usvojio Upravni odbor, kao deo Strategije RNIDS-a 2015-2020.

Misija RNIDS-a

Organizovan kao nezavisna,  stručna,  otvorena, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, RNIDS efikasno i transparentno upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, u interesu svih korisnika Interneta u Srbiji.

Vizija RNIDS-a

Regionalni centar i lider među nacionalnim internet registrima; etabliran kao poznat, prepoznatljiv, aktivan i priznat kao nezavisna i otvorena stručna organizacija od poverenja  i  vanrednih  rezultata,  od  strane  svih zainteresovanih strana kako u Srbiji tako i u svetu, uz implementaciju, kreiranje i razvoj najnovijih tehničkih rešenja i najboljih pravila na Internetu.