You are here

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje RNIDS-a je definisano u Statutu i Etičkom kodeksu, a posebnu odgovornost RNIDS ima prema lokalnoj internet zajednici u Srbiji.

Među ciljevima RNIDS-a su i uključivanje najšire društvene zajednice u njegov rad i razvoj Interneta u Srbiji kroz povećanje internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu, kao i jezicima i pismima nacionalnih manjina. Takođe, među dodatnim delatnostima RNIDS-a su i organizovanje stručnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova.

Redovna saradnja RNIDS-a sa domaćom internet zajednicom odvija se kroz:

  • Stručne skupove u organizaciji RNIDS-a na temu razvoja Interneta, kako u svetu, tako i na nacionalnim domenskim prostorima Srbije (DIDS, Sajber bezbednost, panel diskusije...)
  • Podršku Grupi mrežnih operatora Srbije (RSNOG)
  • Stručne skupove i projekte koje RNIDS zajedno sa drugim subjektima lokalne internet zajednice organizuje radi ostvarenja opštekorisnih ciljeva, edukacije i povećanje kvalitetnog domaćeg internet sadržaja
  • Pokroviteljstvo stručnih skupova, projekata i organizacija koje deluju u oblasti Interneta širom Srbije, a koji su u skladu sa proklamovanim ciljevima i planovima RNIDS-a

RNIDS je u obavezi da u slučaju eventualnog prestanka rada, prethodno obezbedi neophodne uslove za nastavak stabilnog i pouzdanog funkcionisanja baznih internet servisa na teritoriji Srbije, kako se prestanak rada RNIDS-a ne bi negativno odrazio na funkcionisanje domaćeg dela Interneta. U slučaju eventualnog prestanka rada RNIDS-a, Konferencija suosnivača će, u skladu sa zakonom, odrediti jednu ili više nedobitnih organizacija na koje će biti preneta preostala imovina RNIDS-a.

RNIDS se u svom delovanju suprotstavlja svim oblicima neprikladnog delovanja na srpskom internet prostoru, a naročito:

  • Zloupotrebi internet domena (lažno predstavljanje, sajber kriminal…)
  • Nepoštovanju autorskih i srodnih prava i zaštite intelektualne svojine
  • Nepoštovanju zaštite privatnosti i bezbednosti korisnika Interneta
  • Zloupotrebi lakovernosti korisnika Interneta u svrhu sticanja profita

RNIDS kroz svoj Etički kodeks prihvata moralnu dužnost da doprinese poboljšanju stanja u društvu i zaštiti životne sredine.