You are here

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost RNIDS-a se ogleda u uključivanju najšire društvene zajednice u njegov rad i pomoći RNIDS-a u razvoju interneta u Srbiji kroz popularizaciju bezbednog, legalnog i produktivnog načina njegovog korišćenja, što je česta tema stručnih skupova koje RNIDS organizuje.

RNIDS sa lokalnom internet zajednicom saradnju najčešće ostvaruje putem:

  • Organizacije stručnih konferencija u čijem su fokusu globalni internet trendovi, ali i dostignuća u nacionalnim domenskim prostorima. Takvi događaji su DIDS, najposećenija konferencija posvećena internetu u Srbiji, zatim godišnji skup posvećen ćirilici na internetu, kao i skupovi posvećeni sajber bezbednosti.
  • Pružanja podrške Grupi mrežnih operatora Srbije (RSNOG)
  • Organizacije stručnih skupova u saradnji sa predstavnicima lokalne internet zajednice ili podrške lokalnim projektima prevashodno sa ciljem edukacije šire zajednice o različitim aspektima upotrebe interneta

Pokroviteljstvo stručnih skupova, projekata i organizacija koje deluju u oblasti interneta širom Srbije, a koji su u skladu sa proklamovanim ciljevima i planovima RNIDS-a