You are here

Rezervisani nazivi domena

RNIDS ima pravo da registruje ili rezerviše nazive internet domena za svoje potrebe, nazive domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju, kao i nazive domena potrebne za stabilno funkcionisanje internet servisa u Srbiji.

Rezervacija naziva domena znači da se on ne može registrovati bez saglasnosti onoga za koga je rezervisan. Ukoliko se ne produži registracija domena koji je bio rezervisan, on će po isteku registracije biti ponovo vraćen u status rezervisanog.

Većina rezervisanih domena su nazivi naseljenih mesta u Srbiji, nazivi javnih ustanova ili organa i servisa državne uprave i lokalne samouprave. U tome leži i razlog njihovog rezervisanja, kako bi bile sprečene eventualne zloupotrebe ili stvaranje zabune kod korisnika interneta u Srbiji, da se nalaze na nekom zvaničnom sajtu, koji to nije.

Aktuelne liste rezervisanih naziva domena:

Procedura za registraciju rezervisanih naziva .RS i .СРБ domena

Državni organi i organi lokalne samouprave za čije potrebe su rezervisani nazivi .RS i .СРБ domena, a koji se nalaze na listama rezervisanih naziva domena, podnose svom odabranom ovlašćenom registru Zahtev za registraciju naziva domena. Ovlašćeni registar preduzima dalje potrebne aktivnosti za registraciju naziva domena.