You are here

Rezervisani nazivi domena

RNIDS ima pravo da registruje ili rezerviše nazive internet domena za svoje potrebe, nazive domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju, kao i nazive domena potrebne za stabilno funkcionisanje internet servisa u Srbiji.

Rezervacija naziva domena znači da se on ne može registrovati bez saglasnosti onoga za koga je rezervisan. Ukoliko se ne produži registracija domena koji je bio rezervisan, on će po isteku registracije biti ponovo vraćen u status rezervisanog.

Većina rezervisanih domena su nazivi naseljenih mesta u Srbiji, nazivi javnih ustanova ili organa i servisa državne uprave i lokalne samouprave. U tome leži i razlog njihovog rezervisanja, kako bi bile sprečene eventualne zloupotrebe ili stvaranje zabune kod korisnika Interneta u Srbiji, da se nalaze na nekom zvaničnom sajtu, koji to nije.

Aktuelne liste rezervisanih naziva domena:

Procedura za registraciju (odobravanje transfera) rezervisanih naziva .RS i .СРБ domena

Državni organi i organi lokalne samouprave za čije potrebe su rezervisani nazivi .RS i .СРБ domena, a koji se nalaze na listama rezervisanih naziva domena, podnose svom odabranom ovlašćenom registru Zahtev za registraciju naziva domena. Spisak svih ovlašćenih registara se nalazi na strani www.rnids.rs/registri. Ovlašćeni registar preduzima dalje potrebne aktivnosti za registraciju naziva domena.

Za registraciju (odobravanje transfera) rezervisanog naziva domena, potrebno je da ovlašćeni registar:

  • Uputi zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koji treba da sadrži kontakt informacije o ovlašćenom registru i organu državne uprave ili lokalne samouprave koji želi da registruje rezervisan naziv domena (formu dopisa možete da preuzmete na sajtu www.uzzpro.gov.rs/procedure.html).
  • U prilogu dopisa dostavi ovlašćenje državnog organa ili organa lokalne samouprave da može u njegovo ime da izvrši registraciju naziva domena.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, nakon provere podataka iz upućenog Zahteva, kroz sistem za registraciju odobrava transfer domena i ovlašćeni registar potom može da izvrši registraciju traženog naziva domena za registranta.