You are here

Adresar

Konferencija suosnivača RNIDS-a

Upravni odbor RNIDS-a

V. d. direktora RNIDS-a

Žarko Kecić

e-pošta: zarko.kecic@rnids.rs
tel. 064 8010-384

Kancelarija RNIDS-a

Mirjana Tasić

savetnik za strategiju i razvoj

e-pošta: mirjana.tasic@rnids.rs

tel. 060 0120-550

 

Žarko Kecić

rukovodilac Sektora IKT servisa

e-pošta: zarko.kecic@rnids.rs

tel. 064 8010-384

 

Dejan Đukić

rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova

e-pošta: dejan.djukic@rnids.rs

tel. 060 0120-553

 

Predrag Milićević

rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija

e-pošta: predrag.milicevic@rnids.rs

tel. 060 0120-551

 

Ilija Vujnović

saradnik za finansije

e-pošta: ilija.vujnovic@rnids.rs

tel. 060 0120-552

 

Aleksandar Kostadinović

sistem administrator

e-pošta: aleksandar.kostadinovic@rnids.rs

tel. 064 8010-381

 

Bojana Živković

operater Sistema za registraciju

e-pošta: bojana.zivkovic@rnids.rs

tel. 064 8010-383

 

Jelena Ožegović

saradnica za marketing i komunikacije

e-pošta: jelena.ozegovic@rnids.rs

tel. 064 8010-385

 

Jovana Cvetković

koordinator za opšte i administrativne poslove

e-pošta: jovana.cvetkovic@rnids.rs

tel. 060 0120-554

 

Mirjana Milovanović

saradnica za opšte i administrativne poslove

e-pošta: mirjana.milovanovic@rnids.rs

tel. 064 8010-382