You are here

Adresar

Konferencija suosnivača RNIDS-a

Upravni odbor RNIDS-a

Direktor RNIDS-a

Vladimir Manić

e-pošta: direktor@rnids.rs

Kancelarija RNIDS-a

Sektor IKT servisa

e-pošta: ikt@rnids.rs

Sektor opštih i pravnih poslova

e-pošta: opstipravni@rnids.rs

Sektor marketinga i komunikacija

e-pošta: marketing@rnids.rs

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova
e-pošta: privacy@rnids.rs
 

Opšti kontakt telefon

+381 (0)11 7281-281