You are here

Prethodni predsednici i zamenici

14. septembar 2021 - 15. septembar 2023.

 • Vladimir Aleksić, predsednik Konferencije suosnivača

28. februar 2021 - 27. februar 2023.

 • Snežana Božić, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

14. septembar 2019 - 15. septembar 2021.

 • Vladimir Aleksić, predsednik Konferencije suosnivača

9. februar 2019 - 28. februar 2021.

 • Snežana Božić, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

16. septembar 2017 - 14. septembar 2019.

 • Zoran Buhavac, predsednik Konferencije suosnivača

16. septembar 2017 - 9. februar 2019.

 • Ivan Minić, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

19. septembar 2015 - 16. septembar 2017.

 • Zoran Buhavac, predsednik Konferencije suosnivača
 • Ivan Minić, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

21. septembar 2013 - 19. septembar 2015.

 • Vojislav Rodić, predsednik Konferencije suosnivača
 • Goran Milanković, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

24. septembar 2011 - 21. septembar 2013.

 • Vojislav Rodić, predsednik Konferencije suosnivača
 • Slobodan Marković, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

28. maj 2011 - 24. septembar 2011.

 • Snežana Božić, predsednik Konferencije suosnivača
 • Gordana Stevanović, zamenik predsednika Konferencije suosnivača

Na redovnoj sednici Skupštine RNIDS-a, održanoj 28. maja 2011. usvojen je Statut Fondacije "Registar nacionalnog internet domena Srbije", usklađen sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama, po kojem RNIDS ostaje isto pravno lice, ali se uvodi novi upravljački organ Konferencija suosnivača, koji preuzima najveći deo nadležnosti dotadašnje Skupštine RNIDS-a, dok deo nadležnosti prelazi na Upravni odbor.

20. jun 2009 - 28. maj 2011.

 • Snežana Božić-Malešević, predsednik Skupštine RNIDS-a
 • Gordana Stevanović, zamenik predsednika Skupštine RNIDS-a

Na vanrednoj sednici Skupštine RNIDS-a, održanoj 20. juna 2009. izmenjena su Pravila Fonda RNIDS i uvedene su funkcije predsednika i zamenika predsednika Skupštine RNIDS-a.

17. februar 2007 - 20. jun 2009.

 • Simo Ivaneža, predsedavajući Skupštine RNIDS-a
 • kopredsedavajući, to jest zamenici predsedavajućeg, birani su na samoj sednici Skupštine RNIDS-a

8. jul 2006.

 • Đorđe Paunović, predsedavajući Osnivačke skupštine RNIDS-a