You are here

Privatnost podataka registranata

Zaštita podataka o kontaktu

Zaštita podataka o kontaktu (WHOIS protection, WHOIS privacy) je servis koji omogućava da se podaci o kontaktima ne prikazuju u javno dostupnoj WHOIS bazi. To znači da podaci kao što su poslovni naziv, sedište i matični broj firme, neće biti vidljivi posredstvom WHOIS servisa.

RNIDS na zahtev registranta aktivira zaštitu od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu za naziv domena koji se čine javno dostupnim putem WHOIS javnog servisa.

Ovaj servis je pogodan za osobe i firme koje ne žele da se sazna da su oni registranti određenog naziva .RS i .СРБ domena ili kada kompanije koje registruju naziv domena za neku svoju novu kampanju ili proizvod ne žele da se sazna ko stoji iza nje pre zvaničnog objavljivanja.

RNIDS naplaćuje naknadu za aktiviranje zaštite podataka o kontaktu po Tarifniku naknada.

Dostavljanje podataka iz registra nacionalnih internet domena

RNIDS će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup podacima iz registra nacionalnih internet domena, uključujući i podatke za koje je aktivirana zaštita od javnog objavljivanja posredstvom WHOIS servisa, ukoliko u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim podacima.

Podatke koji su potrebni radi pokretanja i vođenja sudskog spora ili postupka alternativnog rešavanja spora u vezi sa nazivom domena, uključujući i podatke za koje je aktivirana zaštita od javnog objavljivanja posredstvom WHOIS servisa, RNIDS dostavlja na zahtev upućen službenim putem od strane nadležnog suda ili Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.

Ako treće lice uputi zahtev za dostavljanje podataka o nazivu domena, za koji je aktivirana zaštita od javnog objavljivanja posredstvom WHOIS servisa, RNIDS će od registranta tražiti da se u roku od 15 dana izjasni o davanju saglasnosti za dostavljanje zatraženih podataka podnosiocu zahteva. Ukoliko je registrant saglasan, RNIDS će tražene podatke za predmetni naziv domena dostaviti licu koje je podnelo zahtev.

Kada je za naziv domena aktivirana zaštita od javnog objavljivanja posredstvom WHOIS servisa, RNIDS će kontaktima za naziv domena elektronskim putem dostaviti dopis trećeg lica, koji za tu svrhu treće lice dostavi RNIDS-u.