You are here

Domaće organizacije

RNIDS kao nacionalni internet registar redovno sarađuje i sa sledećim domaćim organizacijama:

AMRES

Akademska mreža Srbije
www.amres.ac.rs

Javna informaciono-komunikaciona ustanova AMRES je osnovana radi izgradnje, razvoja i upravljanja obrazovnom i naučno-istraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije. AMRES je i registar delegiranih poddomena .AC.RS i .АК.СРБ, u okviru kojih je besplatna registracija naziva domena za sve akademske, obrazovne, naučno-istraživačke i srodne ustanove koje na to imaju pravo.

 

UZZPRO

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
www.uzzpro.gov.rs

UZZPRO je organ državne uprave koji obavlja stručne, tehničke i druge zajedničke poslove za potrebe Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i drugih državnih organa. Registar je delegiranih poddomena .GOV.RS i .УПР.СРБ, u okviru kojih je besplatna registracija naziva domena za sve državne organe koji na to imaju pravo. Državni organi su dužni da registruju svoje nazive domena unutar nacionalnih domenskih prostora .GOV.RS i .УПР.СРБ. Preko UZZPRO se dobija i pravo na registraciju rezervisanih naziva .RS i .СРБ domena za potrebe Republike Srbije i lokalnih samouprava.

 

PKS

Privredna komora Srbije
www.pks.rs

PKS je samostalna, nevladina, poslovno-stručna i interesna asocijacija pravnih i fizičkih lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost. Kao organizacija koja okuplja domaću privredu, stalni je partner RNIDS-a u mnogim stručnim aktivnostima. Pri PKS deluje i Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.