You are here

Politika kvaliteta

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ Politikom kvaliteta iskazuje svoju opredeljenost da u obavljanju naše osnovne delatnosti poštujemo sve važeće zakonske propise, načela međunarodne i domaće prakse, kao i zahteve SRPS ISO 9001:2015 standarda.

Održavanje kvaliteta i neprekidan rad na njegovom daljem poboljšavanju je prioritet rukovodstva i svih zaposlenih. Takvim pristupom obezbeđujemo ispunjenje očekivanja korisnika naših servisa, kao i pridobijanje novih, čime ispunjavamo zahteve svih naših zainteresovanih strana.

U tom smislu, kao prioriteti u osnovnim aktivnostima Fondacije, postavljaju se:

  • Tehničko i administrativno upravljanje registrom domena kojima RNIDS upravlja, kao i uspostavljanje politika i pravila za njihovu registraciju;
  • Održavanje glavnog DNS servera za nacionalne domene najvišeg nivoa;
  • Donošenje i unapređenje pravila za rešavanje sporova nastalih povodom registracije naziva internet domena;
  • Bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih;
  • Druge aktivnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima i internim aktima.

Privrženost i opredeljenost rukovodstva Politici kvaliteta se iskazuje kroz stvaranje pogodnog ambijenta za primenu smernica sistema, kao i aktivno angažovanje na zadacima kojima se unapređuju elementi sistema menadžmenta kvaliteta.