You are here

Članovi UO

Aktuelni Upravni odbor RNIDS-a izabran je na sednici Konferencije suosnivača RNIDS-a 9. februara 2019. sa mandatom od tri godine.