You are here

Osnivači RNIDS-a

​Sledećih 17 firmi i organizacija su do 18. decembra 2006. podnele dokumentaciju za pristupanje i potpisale Ugovor o osnivanju Fonda RNIDS i tako stekle status člana-osnivača (sortirano po abecednom redu):

 • "AgitPROP" (Beograd)
 • "Beocity" d.o.o. (Beograd)
 • Beogradska otvorena škola (Beograd)
 • "Beotel" d.o.o. (Beograd)
 • "BizNet" agencija (Beograd)
 • Centar za razvoj Interneta (Beograd)
 • "Esteh" d.o.o. (Beograd)
 • Elektrotehnički fakultet u Beogradu (Beograd)
 • "EUnet" d.o.o. (Beograd)
 • "I Net" a.d. (Beograd)
 • "Loopia" d.o.o. (Niš)
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (Beograd)
 • "Neobee.net" d.o.o. (Novi Sad)
 • "PCS" SezamPro d.o.o. (Beograd)
 • "Sinfonika" d.o.o. (Beograd)
 • "StanCo" d.o.o. (Petrovac)
 • "YUBC System" a.d. (Beograd)

​​