You are here

Komisija za razmatranje primedbi

Komisija za utvrđivanje povreda odredbi akata o registraciji naziva domena razmatra primedbe o povredi svih akata koji uređuju pitanje registracije, uključujući i poslove registracije .RS i .СРБ domena.

Direktor RNIDS-a formira i nadzire rad Komisije. Mandat članova Komisije traje tri godine sa mogućnošću reizbora. Komisija odlučuje većinom glasova. Komisija se sastoji od tri člana od kojih su najmanje dva pravne struke, a jedan od članova, po službenoj dužnosti, je zaposleni koji rukovodi pravnim poslovima u RNIDS-u. Članovi Komisije između sebe biraju predsednika koji koordinira radom.

Svako zainteresovano lice može da podnese primedbu o povredi akata o registraciji naziva domena. Nije neophodno da primedba bude upućena Komisiji, već će Kancelarija RNIDS-a svaku primedbu o povredi akata o registraciji naziva domena za koju smatra da zbog složenosti problematike ne može da reši, uputiti Komisiji na razmatranje.

Drugostepeni organ za žalbe na odluke Komisije je Upravni odbor RNIDS-a.

Članovi Komisije su:

  • Dragan Milić
  • Aleksandar Kostadinović
  • Jovana Cvetković

Primedba se podnosi u pisanom obliku Kancelariji RNIDS-a.

PREUZMITE:

Pravilnik o formiranju i radu komisija za utvrđivanje povrede odredbi akata o registraciji naziva domena