You are here

Prethodne radne grupe i komisije

Radna grupa za saradnju sa ovlašćenim registrima

Formirana na 327. sednici Upravnog odbora RNIDS-a odražanoj 20. 05. 2019.

Članovi:
Staniša Josić (koordinator)
Miroslav Žeravčić 
Srđan Tomašević 
Gordana Stevanović
Vladimir Aleksić
Dijana Todorović
Vladislava Janičić
Ivana Đidić Bešić
Ivan Minić
Predrag Milićević
Žarko Kecić
Dejan Đukić

 

Radna grupa za СРБ i ćirilicu

Formirana na 330. sednici Upravnog odbora RNIDS-a odražanoj 26. 06. 2019.

Članovi:

 1. Miloje Sekulić (koordinator)
 2. Adam Sofronijević
 3. Svetlana Slijepčević Belivuk
 4. Dušan Stojičević
 5. Dejan Masliković
 6. Vlado Đukanović

 

Radna grupa za izmene Statuta

Formirana na 306. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 4. septembra 2018.

Članovi:

 1. Goran Milanković (koordinator)
 2. Lazar Bošković
 3. Dragica Kovačević
 4. Nikola Marković

Radna grupa za izmene Poslovnika o radu Konferencije suosnivača

Formirana na 306. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 4. septembra 2018.

Članovi:

 1. Zoran Buhavac (koordinator)
 2. Aleksandar Jošić
 3. Marina Antić
 4. Ivan Minić
 5. Marija Soldatović

Radna grupa ovlašćenih registara

Formirana na 292. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 21. februara 2018.

Članovi:

 1. Gordana Stevanović (koordinator)
 2. Staniša Josić
 3. Vladimir Aleksić
 4. Ana Antić
 5. Milica Debeljak
 6. Dušan Pančevac
 7. Goran Milanković
 8. Dragan Vujičić

Radna grupa za izradu predloga izmena Statuta RNIDS-a

Formirana na 248. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 8. septembra 2016.

Članovi:

 1. Zoran Buhavac
 2. Dragica Kovačević
 3. Goran Milanković
 4. Mirko Marković
 5. Staniša Josić

Radna grupa za uvođenje IDN znakova na drugi nivo nacionalnih domena

Formirana na 219. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 16. oktobra 2015.

Članovi:

 1. Dušan Stojičević 
 2. Snežana Božić
 3. Olivera Jović
 4. Vojislav Rodić
 5. Mirko Marković 

Radna grupa za CERT za područje nacionalnih internet domena

Formirana na 210. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 24. aprila 2015.

Članovi:

 1. Nenad Orlić
 2. Nenad Krajnović
 3. Boško Radivojević
 4. Zoran Perović

Radna grupa za izmenu odredbi akata kojim se uređuje pitanje podataka koji se prikupljaju od registranata

Formirana na 209. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 2. aprila 2015.

Članovi:

 1. Staniša Josić
 2. Nikola Marković
 3. Mirko Marković
 4. Zoran Buhavac

Radna grupa za IPv6

Formirana na 180. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 11. i 14. aprila 2014.

Članovi:

 1. Slobodan Marković
 2. Zoran Perović (UO)
 3. Nenad Krajnović
 4. Boško Radivojević
 5. Luka Gerzić

Radna grupa za razvoj poslovanja

Formirana na 167. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 27. septembra 2013.

Članovi:

 1. Goran Milanković (koordinator)
 2. Ivan Minić
 3. Ivana Đidić Bešić
 4. Mirko Marković
 5. Danijela Veselinović
 6. Biljana Romić Punoš (UO)

Radna grupa za izradu Etičkog kodeksa i Akta o politici i postupku rešavanja sukoba interesa

Formirana na 132. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 26. septembra 2012.

Članovi:

 1. Dušan Stojičević (koordinator)
 2. Lazar Bošković
 3. Mirko Marković
 4. Dušan Dingarac
 5. Dejan Panić
 6. Nataša Radović (UO)

Radna grupa za pitanja softvera za registraciju domena

Formirana odlukom Upravnog odbora RNIDS broj 112-4 od 31. januara 2012.

Članovi:

 1. Staniša Josić (UO)
 2. Vladimir Aleksić (UO)
 3. Nikola Smolenski
 4. Gordana Stevanović
 5. Dušan Pančevac
 6. Boško Majdanac

Radna grupa za statutarna pitanja

Formirana odlukom Upravnog odbora RNIDS broj 112-3 od 31. januara 2012.

Članovi:

 1. Nataša Radović (UO)
 2. Dragomir Vasiljević (UO)
 3. Vojislav Rodić
 4. Slobodan Marković
 5. Irena Bulat
 6. Danko Jevtović

Radna grupa za izradu predloga unapređenja rada aplikacije za registraciju .RS domena

Formirana odlukom direktora RNIDS-a 22. novembra 2011.

Članovi:

 1. Tomislav Ciganović
 2. Strahinja Stanković
 3. Dušan Pančevac

Radna grupa za izradu Nacrta Pravilnika za registraciju ćiriličkog internet domena Srbije

Formirana odlukom direktora RNIDS-a 6. septembra 2010.

Članovi:

 1. Lazar Bošković
 2. Aleksandar Glišović
 3. Dejan Đukić
 4. Staniša Josić
 5. Slobodan Marković
 6. Goran Opačić
 7. Vojislav Rodić, koordinator
 8. Gordana Stevanović
 9. Dušan Stojičević
 10. Mirjana Tasić
 11. Dijana Todorović

Radna grupa za procedure i sankcije

Formirana odlukom direktora RNIDS-a 30. juna 2010.

Članovi:

 1. Denis Bećirić
 2. Goran Velagić
 3. Dejan Đukić

Radna grupa za sprovođenje postupka javne rasprave za izbor ćiriličnog internet domena Srbije

Formirana odlukom direktora RNIDS-a 17. februara 2010.

Članovi:

 1. Oliver Subotić
 2. Dijana Dimitrijević
 3. Vlado Đukanović
 4. Petar Kočović
 5. Milovan Matijević
 6. Aleksandar Spasić
 7. Nataša Lemajić
 8. Milenko Vasić
 9. Goran Milanković

Radna grupa za procedure i dokumente

Formirana na 61. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 2. oktobra 2009.

Članovi:

 1. Zoran Buhavac
 2. Vladimir Aleksić
 3. Dejan Đukić
 4. Slobodan Marković
 5. Žaklina Manić
 6. Gordana Stevanović
 7. Maja Đokić

Radna grupa za rezervnu lokaciju

Formirana na 59. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 11. septembra 2009.

Članovi:

 1. Boško Radivojević
 2. Branislav Dobrosavljević
 3. Tomislav Ciganović
 4. Nenad Krajnović
 5. Mario Živić
 6. Dragan Debeljak
 7. Miloš Mančić
 8. Marko Ivančević

Radna grupa za DMS i CMS

Formirana na 59. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 11. septembra 2009.

Članovi:

 1. Boško Radivojević
 2. Nenad Orlić
 3. Tomislav Ciganović
 4. Goran Milanković
 5. Rade Šupica
 6. Milena Merička
 7. Goran Nenezić

Radna grupa za izradu predloga modela rada sa dokumentacijom

Formirana na sednici Upravnog odbora RNIDS-a 29. decembra 2008. po prethodnom zahtevu Skupštine RNIDS-a od 7. decembra 2008.

Članovi:

 1. Vojislav Rodić
 2. Branislav Dobrosavljević
 3. Nenad Orlić
 4. Zoran Torbica
 5. Dijana Stanojević
 6. Gordana Stevanović
 7. Zoran Buhavac, koordinator Radne grupe

Radna grupa za poboljšanje javnosti rada

Formirana na sednici Skupštine RNIDS-a održanoj 23. februara 2008.

Članovi:

 1. Zoran Buhavac
 2. Ivan Petrović
 3. Goran Opačić
 4. Vladimir Cvejanović
 5. Slobodan Marković
 6. Nenad Orlić