You are here

Principi

RNIDS je osnovan od strane zainteresovanih članova lokalne internet zajednice u Srbiji, radi izgradnje internet eko-sistema i ispunjenja zajedničkih opštekorisnih ciljeva.

RNIDS se u svom radu rukovodi najboljom praksom, koristeći iskustva drugih nacionalnih internet registara.

RNIDS je stručna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija osnovana kao fondacija, koja ima statutarnu obavezu da u svom radu ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.

RNIDS artikuliše potrebe, ciljeve i interese internet zajednice, i po modelu odozdo-na-gore radi na njihovom ostvarivanju. RNIDS podržava višeakterski model upravljanja (multistakeholder governance), uz uključenost zainteresovanih strana u dijalogu, odlučivanju i sprovođenju rešenja za zajedničke probleme i ciljeve.

RNIDS je član ccNSO pri ICANN-u i organizacije CENTR, a pored toga redovno sarađuje sa sličnim regionalnim, evropskim i svetskim organizacijama, kao i domaćim organizacijama u skladu sa svojim ciljevima i delatnošću.

Redovno finansiranje rada RNIDS-a odvija se iz sredstava prikupljenih od nadoknada za poslove registracije domena, godišnje naknade za pristupanje RNIDS-u i drugih poslova koje obavlja RNIDS. Eventualna dobit koju RNIDS ostvari, koristi se za unapređenje delatnosti RNIDS-a i ne može da se raspodeli suosnivačima.

Rad RNIDS-a je javan i podaci o radu RNIDS-a su javni i objavljuju se u skladu sa Politikom izveštavanja.