You are here

Finansijski plan za 2023.

Naziv dokumenta: Finansijski plan za 2023.
Datum donošenja: 28. 12. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Finansijski plan
Status: Važeći