You are here

Izveštaj direktora o radu Kancelarije za četvrti kvartal 2022. godine

Naziv dokumenta: Izveštaj direktora o radu Kancelarije za četvrti kvartal 2022. godine
Datum donošenja: 30. 01. 2023.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Izveštaj o radu
Status: Važeći