You are here

Izveštaj direktora o radu Kancelarije za prvi kvartal 2024. godine

Naziv dokumenta: Izveštaj direktora o radu Kancelarije za prvi kvartal 2024. godine
Datum donošenja: 07. 05. 2024.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Izveštaj o radu
Status: Važeći