You are here

Izveštaj direktora o radu Kancelarije za treći kvartal 2022. godine

Naziv dokumenta: Izveštaj direktora o radu Kancelarije za treći kvartal 2022. godine
Datum donošenja: 31. 10. 2022.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Izveštaj o radu
Status: Važeći