You are here

Odluka o davanju saglasnosti za izmenu funkcionalnosti softvera

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za izmenu funkcionalnosti softvera
Datum donošenja: 14. 10. 2011.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći