You are here

Odluka o davanju saglasnosti za izmenu visine naknade za pružanje usluga

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za izmenu visine naknade za pružanje usluga
Datum donošenja: 06. 09. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći