You are here

Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke
Datum donošenja: 06. 02. 2024.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći