You are here

Odluka o donaciji

Naziv dokumenta: Odluka o donaciji
Datum donošenja: 24. 10. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći