You are here

Odluka o formiranju komisije za nabavku serverske računarske opreme

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju komisije za nabavku serverske računarske opreme
Datum donošenja: 22. 01. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći