You are here

Odluka o formiranju Radne grupe za statutarna pitanja

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju Radne grupe za statutarna pitanja
Datum donošenja: 31. 01. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći