You are here

Odluka o formiranju radnog tima za plan i program

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju radnog tima za plan i program
Datum donošenja: 11. 03. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći