You are here

Odluka o imenovanju v.d. direktora Fondacije

Naziv dokumenta: Odluka o imenovanju v.d. direktora Fondacije
Datum donošenja: 19. 11. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći