You are here

Odluka o izboru članova Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru članova Upravnog odbora
Datum donošenja: 15. 02. 2022.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći