You are here

Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Konferencije suosnivača

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Konferencije suosnivača
Datum donošenja: 24. 09. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći