You are here

Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika UO RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika UO RNIDS-a
Datum donošenja: 11. 12. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći