You are here

Odluka o izboru predsednika Konferencije

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika Konferencije
Datum donošenja: 14. 09. 2019.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći