You are here

Odluka o izboru zamenika predsednika Konferencije

Naziv dokumenta: Odluka o izboru zamenika predsednika Konferencije
Datum donošenja: 21. 02. 2023.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći