You are here

Odluka o izboru zamenika predsednika Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru zamenika predsednika Upravnog odbora
Datum donošenja: 20. 02. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći