You are here

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proveri podataka

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proveri podataka
Datum donošenja: 24. 01. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći