You are here

Odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Upravnog odbora
Datum donošenja: 17. 03. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći