You are here

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izveštavanju

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izveštavanju
Datum donošenja: 20. 05. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći