You are here

Odluka o izmenama i dopunama Tehničkih i administrativnih uslova

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama Tehničkih i administrativnih uslova
Datum donošenja: 24. 01. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći