You are here

Odluka o izmeni i dopuni Finansijskog plana za 2012. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni Finansijskog plana za 2012. godinu
Datum donošenja: 06. 03. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći