You are here

Odluka o izmeni i dopuni odluke o izboru direktora

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni odluke o izboru direktora
Datum donošenja: 01. 03. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći