You are here

Odluka o izmeni i dopuni poslovnika i radu UO

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni poslovnika i radu UO
Datum donošenja: 09. 09. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći