You are here

Odluka o izmeni pravilnika o formiranju i radu komisija za utvrđivanje povrede odredbi akata o registraciji naziva domena

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni pravilnika o formiranju i radu komisija za utvrđivanje povrede odredbi akata o registraciji naziva domena
Datum donošenja: 03. 12. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći