You are here

Odluka o načinu davanja na uvid poslovne dokumentacije RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o načinu davanja na uvid poslovne dokumentacije RNIDS-a
Datum donošenja: 09. 05. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći