You are here

Odluka o određivanju administrativnih i tehničkih kontakata RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o određivanju administrativnih i tehničkih kontakata RNIDS-a
Datum donošenja: 19. 10. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći