You are here

Odluka o određivanju članova Izborne komisije

Naziv dokumenta: Odluka o određivanju članova Izborne komisije
Datum donošenja: 24. 09. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći