You are here

Odluka o ovlašćenju predstavnika za odnose sa ICANN

Naziv dokumenta: Odluka o ovlašćenju predstavnika za odnose sa ICANN
Datum donošenja: 17. 09. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći