You are here

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije RNIDS-a 2021-2025

Naziv dokumenta: Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije RNIDS-a 2021-2025
Datum donošenja: 15. 05. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći