You are here

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Naziv dokumenta: Odluka o pokretanju postupka nabavke
Datum donošenja: 11. 03. 2021.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći